Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Polja označena sa * su obavezna.

 

Prijava za IPC WEBINAR
za KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA
24. februar 2021. godine

SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2020. godinu
za KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA i ZDRAVSTVENE USTANOVE

NOVINE U PROPISIMA OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU

NOVINE U STATUSU I PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA u 2021. godini

Unesite podatke firme/ustanove