IPC WEBINAR za JAVNE NABAVKE
12. januar 2023. od 10h

PLANIRANJE I IZRADA PLANA JAVNIH NABAVKI za 2023. godinu

#PRAKSAISPREDTEORIJE

Webinar je namenjen svim licima - naručiocima i ponuđačima koji učestvuju u postupcima javnih nabavki.

Cilj webinara je praktično i zakonito pripremanje i izrada plana javnih nabavki, kao i zakonito sprovođenje postupaka javnih nabavki i izveštavanje.

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za JAVNE NABAVKE za 2023.

PLANIRANJE I SPROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

Pravilno planiranje i izrada plana javnih nabavki predstavlja najvažniju obavezu javnih i sektorskih naručilaca. Na osnovu dobro urađenog plana javnih nabavki, javni i sektorski naručioci sprovode postupke javnih nabavki. Loše planiranje i nepravilna izrada plana javnih nabavki ima za posledicu nemogućnost sprovođenja postupaka javnih nabavki, kao i nemogućnost za naručioce da nabave dobra, usluge i radove koji su im neophodni za obavljanje delatnosti.
Cilj ovog webinara je da se učesnici upoznaju sa zakonskim odredbama i praktičnim rešenjima koja primenjuju prilikom izrade plana javnih nabavki, sprovođenja postupaka javnih nabavki i izveštavanja o nabavkama, kao i sa mišljenjima Kancelarije za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava.
Webinar je namenjen svim licima koja rade na poslovima javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje, kako kod naručilaca tako i kod ponuđača, a svaki učesnik IPC WEBINARA dobiće prezentaciju sa primerima iz prakse.

DATUM WEBINARA

  • 12. januar 2023. od 10h

PREDAVAČI

  • Dobrinka Gvozdenović, urednik-konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a

SATNICA I TEME WEBINARA

10.00h PLANIRANJE (JAVNIH) NABAVKI za 2023. godinu
- Plan javnih nabavki
- Planiranje centralizovanih nabavki
- Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje
- Plan nabavki društvenih i drugih posebnih usluga
11.20h Pauza
11.30h IZVEŠTAVANJE O NABAVKAMA za 2022. godinu
- Izveštaj o javnim nabavkama
- Izveštaji o nabavkama koje su izuzeci od primene zakona i nabavkama na koje se zakon ne primenjuje
12.15h ODGOVORI NA PITANJA

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za JAVNE NABAVKE za 2023. godinu BESPLATNO
CENA za OSTALE UČESNIKE webinara koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (časopis Pravnik 12/2022) 14.500,00 + PDV