IPC webinar - SPIRI + IFISuP u praksi

IPC WEBINAR za SREDNJE ŠKOLE

SPIRI + IFISuP - II deo

SPIRI - Preuzete obaveze i plaćanje preuzetih obaveza i najčešće greške u plaćanjima

IFISuP - Podnošenje zahteva za izmenu finansijskog plana i praktičan rad u aplikaciji IFISuP

18. april 2024. od 10h
(repriza)

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu

DATUM WEBINARA

  • 18. april 2024. od 10h
    (repriza)

PREDAVAČI

  • Jelena Radovanović, urednik-konsultant IPC-a
  • Srđana Svetozarević, rukovodilac Grupe za finansijsko upravljanje i kontrolu u Ministarstvu prosvete

TEME I SATNICA WEBINARA

10.00h SPIRI - PREUZETE OBAVEZE I PLAĆANJE PREUZETIH OBAVEZA
  predavač: Jelena Radovanović, urednik - konsultant IPC-a
11.00h FISuP - PRAKTIČAN RAD U APLIKACIJI IFISuP I REŠENJA ZA PROBLEME IZ PRAKSE (produkciona verzija)
- PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZMENU FINANSIJSKOG PLANA - promene aproprijacija kroz informacioni sistem IFISuP
  predavač: Srđana Svetozarević, rukovodilac Grupe za finansijsko upravljanje i kontrolu u Ministarstvu prosvete
12.15h IFISuP - produkciona verzija u praksi
- Najčešće nedoumice i dileme koje se javljaju u praksi i rešenja koja će se koristiti u operativnom radu
- Odgovori na sporna pitanja iz prakse
  predavač: Srđana Svetozarević, rukovodilac Grupe za finansijsko upravljanje i kontrolu u Ministarstvu prosvete
13.00h SPIRI u praksi
- PREKNJIŽAVANJE PREUZETIH OBAVEZA
- NAJČEŠĆE GREŠKE U PLAĆANJIMA
- Odgovori na pitanja iz prakse
  predavač: Jelena Radovanović, urednik - konsultant IPC-a

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
IPC PRETPLATNICI za 2024. godinu BESPLATNO
CENA za OSTALE UČESNIKE WEBINARA 7.500,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 15181Prijava