IPC webinar Porez na imovinu + Arhiviranje

IPC WEBINAR za IMOVINU i ARHIVIRANJE

POREZ NA IMOVINU

OBAVEZA ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE

21. mart 2024. od 10h
(repriza Webinara od 1. marta)

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu

DATUM WEBINARA

  • 21. mart 2024. od 10h (repriza Webinara od 1. marta)

PREDAVAČI

  • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a
  • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a

TEME I SATNICA WEBINARA

10.00h POREZ NA IMOVINU U STATICI
- Predmet oporezivanja i poreski obveznik
- Utvrđivanje poreske osnovice sa posebnim osvrtom na utvrđivanje osnovice kada JLS nije odredila prosečnu cenu m2 nepokretnosti u zoni i iskazivanje podataka
- Poreska oslobođenja
- Rokovi za podnošenje poreske prijave i rokovi plaćanja
- Odgovori na pitanja
  predavač: Milena Filipović-Plećić, urednik - konsultant IPC-a
11.00h PRIPREMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA ZA OBAVEZNO ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE
- Novine u Uredbi o elektronskom arhiviranju
- Dokumentacija za koju postoji obaveza elektronskog arhiviranja - e-dokumenti
- Uslovi, priprema i postupak elektronskog arhiviranja
- Postupanje sa ugovorima o radu, rešenjima, ugovorima, finansijskom dokumentacijom
- Popunjavanje i dostavljanje elektronske arhivske knjige
- Odgovori na pitanja
  predavač: Snežana Mirković, urednik - konsultant IPC-a

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
IPC PRETPLATNICI za 2024. godinu BESPLATNO
CENA za OSTALE UČESNIKE WEBINARA 7.500,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 15191Prijava