Promotivni IPC WEBINAR

Primena novog PRAVILNIKA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

TEME WEBINARA

 

Predstavljanje IPC-a - I deo (20 min.)

 

Novi PRAVILNIK O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU - primena od 1. jula 2023. (65 min.)
- ELEMENTI ELEKTRONSKE FAKTURE I PRILOZI ELEKTRONSKOJ FAKTURI
- IZDAVANJE ELEKTRONSKIH FAKTURA
- STORNIRANJE ELEKTRONSKIH FAKTURA
- EVIDENTIRANJE PODATAKA U POJEDINAČNOJ I ZBIRNOJ EVIDENCIJI PDV

 

Predstavljanje IPC-a - II deo (15 min.)

PREDAVAČI

  • JOVANA DEDIĆ, urednik-konsultant IPC-a
  • ZORAN KOVAČEVIĆ, direktor IPC-a
Pogledajte Webinar