Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Polja označena sa * su obavezna.

 

Prijava za
SNIMAK IPC WEBINARA
za LOKALNU SAMOUPRAVU
od 25. novembra 2022.

POSLOVANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
AP VOJVODINA, GRADOVI I GRAD BEOGRAD, GRADSKE I OSTALE OPŠTINE (JLS), MESNE ZAJEDNICE, TURISTIČKE ORGANIZACIJE I DR.

FINANSIJSKO POSLOVANJE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Odluka o budžetu za 2023. godinu, Imovina, FUK i Interna revizija, Popis na dan 31.12.2022. godine
RADNI ODNOSI, ZARADE I NAKNADE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
JAVNE NABAVKE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Unesite podatke firme/ustanove