IPC webinar Novine u poreskim i ostalim propisima / Vi pitate - mi odgovaramo

IPC WEBINAR

9. novembar 2023. od 10h
16. novembar 2023. od 10h i 17h (repriza webinara)

NOVINE U PROPISIMA ZA PRIVATNI I JAVNI SEKTOR

- IZMENE PORESKIH I DRUGIH PROPISA
- OBAVEZE ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE
- NOVI POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLA ZA RAD STRANCIMA

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu

- Prvi iz ciklusa 15 Besplatnih Webinara za IPC pretplatnike za 2024. -

DATUM WEBINARA

  • 9. novembar 2023. od 10h
  • 16. novembar 2023. od 10h i 17h (repriza webinara)

SATNICA WEBINARA

10.00h

NOVINE U PORESKIM I OSTALIM PROPISIMA
- Izmene Zakona o elektronskom fakturisanju
- Izmene Zakona o porezima na imovinu
- Izmene Zakona o porezu na dohodak građana
- Izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
- Izmene Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
- Izmene Pravilnika o PDV

11.30h

NOVINE U PROPISIMA OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA
- Zakon o budžetu Republike Srbije za 2024.
- Izmene Zakona o budžetskom sistemu
- Produženje ograničenja zapošljavanja (izmene Zakona o budžetskom sistemu)
- Novine u vezi sa obračunom naknade zarade za bolovanje iz sredstava RFZO-a i obaveze poslodavca u vezi sa isplatom naknade (izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju)
- Izmene zakona iz oblasti obrazovanja

12.30h

AKTUELNA PRIMENA ranije donetih PROPISA
- OBAVEZE ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE privatnog i javnog sektora od 1. januara 2024. godine
- NOVI POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLA ZA RAD STRANCIMA od 1. februara 2024. godine
- Izmene zakona iz oblasti obrazovanja

13.30h

ODGOVORI NA PITANJA

PREDAVAČI

  • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
  • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
  • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a
  • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
  • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
  • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA

KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu

BESPLATNO
CENA za OSTALE UČESNIKE webinara 11.500,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 14441