IPC webinar Pripreme za sastavljanje finansijskih izveštaja i popis imovine i obaveza

IPC WEBINAR za PRIVREDNA DRUŠTVA

23. novembar 2023. od 10h

PRIPREME ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I POPIS IMOVINE i OBAVEZA
PDV NA RASHOD i MANJAK DOBARA
AKTUELNOSTI U PDV I ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu

DATUM WEBINARA

  • 23. novembar 2023. od 10h

SATNICA WEBINARA

10.00h

POPIS I NOVINE U PROPISIMA O RAČUNOVODSTVU KOJE SE ODNOSE NA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2023. godinu
- Pripreme i sprovođenje popisa za 2023. godinu
- Pripreme za vrednovanje prihoda
- Pripreme za obračun amortizacije stalne imovine
- Pripreme za vrednovanje sumnjivih i spornih potraživanja - obračun obezvređenja potraživanja primenom MSFI, MSFI za MSP i Pravilnika za mikro i druga pravna lica

11.30h

PDV NA MANJAK, RASHOD DOBARA I OTPIS OSNOVNIH SREDSTAVA
- Osnov za oporezivanje određenog rashoda i manjka dobara
- Poreska osnovica i stopa PDV za nedozvoljeni rashod dobara
- Rashod dobara koji ne podleže PDV (dozvoljeni rashod)
- Rashod osnovnih sredstava
- Manjak dobara koji je utvrđen po godi{njem popisu i obaveza (ne)obračunavanja PDV
- Iskazivanje podataka o rashodu i manjku dobara na koji se obračunava PDV u Obrascu POPDV i elektronskoj evidenciji obračuna PDV

12.00h

Pauza

12.15h

AKTUELNOSTI U PDV I ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU
- Elektronska faktura i uslovi za odbitak PDV
- Storniranje elektronske fakture
- Specifični primeri elektronskog evidentiranja obračuna PDV

13.30h

ODGOVORI NA PITANJA

PREDAVAČI

  • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
  • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA

KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu
(Pretplatnici na časopis Revizor ili elektronski paket IPC.FiP za 2024. godinu)
- Potrebno je samo overiti odgovarajuću narudžbenicu do 21. novembra 2023.

BESPLATNO

KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu

7.500,00 + PDV
CENA za OSTALE UČESNIKE webinara koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (časopis Revizor br. 22) 14.500,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1447


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na webinaru, možete postaviti do 21. novembra 2023. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658


Prijava