IPC webinar - Poslovanje JAVNIH PREDUZEĆA u 2024. godini

IPC WEBINAR za JAVNA PREDUZEĆA

17. novembar 2023. od 10h

POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA u 2024. godini
sa praktičnim prikazom elektronskog popunjavanja obrazaca prilikom sastavljanja programa poslovanja

- IZRADA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA za 2024. godinu za JP
- DOSTAVLJANJE PROGRAMA POSLOVANJA JP PREKO INFORMACIONE PLATFORME
- PLANIRANJE ZARADA, RADNI ODNOSI I PRAVNO POSLOVANJE kod JP

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu

DATUM WEBINARA

  • 17. novembar 2023. od 10h

SATNICA WEBINARA

10.00h

IZRADA I ELEKTRONSKO DOSTAVLJANJE GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA za 2024.
- Instrukcije (smernice) za izradu godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja
- Osnovni elementi sadržaja godišnjeg programa poslovanja
- Obaveza kvartalnog izveštavanja o realizaciji Programa poslovanja
- Digitalizacija procesa planiranja i izveštavanja kod javnih preduzeća sa uputstvima za popunjavanje i dostavljanje elektronskih izveštaja
- Unos Programa poslovanja preko informacione platforme

predavač: Slobodanka Ignjatović, saradnik IPC-a za poslovanje javnih preduzeća
11.45h

Pauza

12.00h

PLANIRANJE ZARADA (u programu poslovanja) U JAVNIM PREDUZEĆIMA za 2024. godinu

predavač: Valentina Bogosavljević, urednik - konsultant IPC-a
12.30h

SPECIFIČNOSTI RADNIH ODNOSA U JAVNIM PREDUZEĆIMA
- Produženje ograničenja zapošljavanja (izmene Zakona o budžetskom sistemu)
- Obavezna primena posebnih kolektivnih ugovora

predavač: Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a
13.10h

OBAVEZE PREMA POSEBNIM PROPISIMA
- Izrada plana upravljanja prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti do 31.12.2023. godine
- Vođenje evidencije i izveštavanje o rodnoj ravnopravnosti do 15.1.2024. godine
- Podnošenje izveštaja Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja do 31.1.2024. godine
- Specifičnosti pristupa informacijama od javnog značaja i prekršajna odgovornost preduzeća i odgovornog lica

predavač: Snežana Mirković, urednik - konsultant IPC-a
13.30h

ODGOVORI na PITANJA

PREDAVAČI

  • Slobodanka Ignjatović, saradnik IPC-a za poslovanje javnih preduzeća
  • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
  • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA

KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu
(Pretplatnici na časopis Revizor ili elektronski paket IPC.FiP za 2024. godinu)
- Potrebno je samo overiti odgovarajuću narudžbenicu do 15. novembra 2023.

BESPLATNO
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu koji NE nastave pretplatu za 2024. do 15. novembra 2023. 8.500,00 + PDV
CENA za OSTALE UČESNIKE webinara koja uključuje i dobijanje propratnog stručnog materijala (časopis Revizor br. 20) 15.500,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1446


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na webinaru, možete postaviti do 15. novembra 2023. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658


Cilj webinara: Upoznavanje sa novim obrascima i smernicama za izradu programa poslovanja za 2024. godinu. Na webinaru će se kroz predavanja i praktični prikaz popunjavanja obrazaca omogućiti učesnicima da pravilno izrade, popune i dostave program poslovanja u skladu sa digitalizacijom (elektronskim izve{tavanjem) procesa planiranja i izve{tavanja kod JP. Svaki učesnik IPC WEBINARA dobija prezentaciju i pristup obrascima za izradu programa poslovanja.