IPC webinar - SPIRI - Praktičan rad u informacionom sistemu i rešenja za probleme iz prakse / IFISuP - Nove funkcije u aplikaciji IFISuP i integracija sa sistemom SPIRI

IPC WEBINAR za SREDNJE ŠKOLE

SPIRI + IFISuP - I deo

SPIRI - Praktičan rad u informacionom sistemu i rešenja za probleme iz prakse

IFISUP - Nove funkcije u aplikaciji IFISuP i integracija sa sistemom SPIRI

16. maj 2024. od 10h
(repriza Webinara održanog 24. januara 2024.)

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2024. godinu

DATUM WEBINARA

  • 16. maj 2024. od 10h - repriza

PREDAVAČI

  • Jelena Radovanović, urednik-konsultant IPC-a
  • Srđana Svetozarević, rukovodilac Grupe za finansijsko upravljanje i kontrolu u Ministarstvu prosvete

TEME I SATNICA WEBINARA

10.00h SPIRI + IFISUP
Nove funkcije u aplikaciji IFISUP i integracija sa sistemom SPIRI
Odgovori na pitanja
  predavač: Srđana Svetozarević, rukovodilac Grupe za finansijsko upravljanje i kontrolu u Ministarstvu prosvete
11.30h SPIRI
Praktičan rad u informacionom sistemu i rešenja za probleme iz prakse
Odgovori na pitanja
  predavač: Jelena Radovanović, urednik - konsultant IPC-a

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
IPC PRETPLATNICI za 2024. godinu BESPLATNO
OSTALI UČESNICI 7.500,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 15074Prijava