IPC WEBINAR
za ustanove SOCIJALNE ZAŠTITE
5. decembar 2022. od 10h

POSLOVANJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE

AKTUELNOSTI I PRAKTIČNA REŠENJA OD ZNAČAJA
ZA POSLOVANJE USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE
- Finansiranje, Finansijski plan, Kontrola DRI, Popis i pripreme za završni račun,
Računovodstvo, Pravno poslovanje, Radni odnosi i Javne nabavke kod ustanova socijalne zaštite -

#PRAKSAISPREDTEORIJE

- Besplatno za SVE učesnike -

Webinar je namenjen svim ustanovama socijalne zaštite, odnosno direktorima, pravnoj i računovodstvenoj službi, kao i zaposlenima u službi nabavke.

Cilj webinara: praktično rešavanje spornih pitanja i otklanjanje najčešćih grešaka u pravnom poslovanju naročito prilikom rešavanja o pravima i obavezama zaposlenih i radno angažovanih, sa posebnim osvrtom na prekovremeni rad, smenski rad, primanja, troškove i ostalo.
Poseban i značajan deo webinara odnosi se na aktuelnosti u vezi sa finansijsko-računovodstvenim poslovanjem ustanova koje uključuje sredstva za obavljanje delatnosti socijalne zaštite, izgradnju, održavanje i opremanje ustanova socijalne zaštite, učešće u troškovima usluga socijalne zaštite, popis imovine i obaveza u ustanovama socijalne zaštite, najčešće nepravilnosti u poslovanju i izveštavanju ustanova socijalne zaštite utvrđene od strane DRI.
Polazeći od specifičnosti rada ustanova socijalne zaštite posebno ćemo obraditi temu javnih nabavki (nabavka usluga socijalne zaštite, planiranje, sprovođenje postupka nabavke društvenih i drugih posebnih usluga i dodela ugovora) i obaveze ustanova prema posebnim zakonima.

DATUM WEBINARA

  • 5. decembar 2022. od 10h

PREDAVAČI

  • Mirjana Ćojbašić, pomoćnik ministra u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
  • Radulka Urošević, saradnik IPC-a
  • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a

TEME i SATNICA WEBINARA

10.00h

AKTUELNOSTI U FINANSIRANJU USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE I FINANSIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

  predavač: Mirjana Ćojbašić
10.45h

NAJČEŠĆE NEPRAVILNOSTI UTVRĐENE OD STRANE DRI U POSLOVANJU I IZVEŠTAVANJU USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE

  predavač: Radulka Urošević
11.15h

FINANSIJSKO POSLOVANJE I PRIPREME ZA ZAVRŠNI RAČUN
- Sredstva za obavljanje delatnosti socijalne zaštite
- Izgradnja, održavanje i opremanje ustanova socijalne zaštite
- Učešće u troškovima usluga socijalne zaštite
- Pripreme za završni račun
- Popis imovine i obaveza u ustanovama socijalne zaštite
- ODGOVORI NA PITANJA

  predavač: Radulka Urošević
12.00h

Pauza

12.15h

SPECIFIČNOSTI RADA USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE I OBAVEZE PREMA POSEBNIM ZAKONIMA
- Uređivanje opštih akata ustanova i specifičnosti kod zapošljavanja
- Primena posebnog kolektivnog ugovora i rešenja spornih pitanja od značaja za zaposlene i radno angažovane (smenski rad, prekovremeni rad, odmori, odsustva i druga prava zaposlenih i radno angažovanih)
- Zaštita podataka o ličnosti i obaveze ustanova (određivanje lica, evidencije, donošenje internog akta, procena uticaja, video nadzor) 
- Pristup informacijama od javnog značaja (obaveza izrade Informatora o radu, određivanje lica, postupanje po zahtevu, prekršajna odgovornost)
- Rodna ravnopravnost (donošenje plana upravljanja, određivanje lica, izveštavanje, evidencije)

  predavač: Snežana Mirković
13.15h

ODGOVORI NA PITANJA IZ OBLASTI FINANSIJSKOG I PRAVNOG POSLOVANJA

13.45h

SPECIFIČNOSTI SPROVOĐENJA POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE
- Nabavka usluga socijalne zaštite
- Planiranje, sprovođenje postupka nabavke društvenih i drugih posebnih usluga i dodela ugovora
- ODGOVORI NA PITANJA IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI

  predavač: Jelena Jovanović