IPC WEBINAR
29. novembar 2022. od 10h

POSLOVANJE DRŽAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA, USTANOVA KULTURE
i OSTALIH BUDŽETSKIH KORISNIKA

MINISTARSTVA, ORGANI UPRAVE, POSEBNE ORGANIZACIJE, FONDOVI, SEKRETARIJATI, UPRAVE, DRŽAVNE USTANOVE, ZAVODI, BIBLIOTEKE, ARHIVI, MUZEJI, POZORIŠTA, GALERIJE, CENTRI ZA KULTURU, ZAVODI ZA ZAŠTITU KULTURE, SUDOVI, TUŽILAŠTVA, PRAVOBRANILAŠTVA, KAZNENO-POPRAVNI ZAVODI

#PRAKSAISPREDTEORIJE

- Besplatno za SVE učesnike -

Webinar je namenjen: ministarstvima, organima uprave, posebnim organizacijama, fondovima, sekretarijatima, upravama, državnim ustanovama, zavodima, bibliotekama, arhivima, muzejima, pozorištima, galerijama, centrima za kulturu, zavodima za zaštitu kulture, sudovima, tužilaštvima, pravobranilaštvima, kazneno-popravnim zavodima.

DATUM WEBINARA

  • 29. novembar 2022. od 10h

PREDAVAČI

  • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
  • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
  • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
  • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
  • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
  • Dobrinka Gvozdenović, urednik-konsultant IPC-a

TEME i SATNICA WEBINARA

10.00h

PRIPREMNE RADNJE ZA SPROVOĐENJE POPISA KOD DRŽAVNIH ORGANA, PRAVOSUĐA, KULTURE I OSTALIH BUDŽETSKIH KORISNIKA
- Radnje koje prethode obavljanju popisa
- Nadležnosti za sprovođenje popisa
- Predmet popisa i rokovi
- Obrazovanje popisnih komisija
- Specifičnosti popisa knjiga i časopisa u bibliotekama

10.45h

FINANSIRANJE PRAVOSUDNIH ORGANA PREMA ZAKONU O BUDŽETU ZA 2023. GODINU

11.00h

FINANSIRANJE I IZVEŠTAVANJE KOD USTANOVA KULTURE PO NIVOIMA VLASTI
- Finansiranje ustanova kulture prema Zakonu o budžetu za 2023. godinu
- Preuzimanje obaveza za 2023. godinu i način izmirivanja već preuzetih obaveza
- Način sticanja i trošenja sredstava po izvorima i mogućnosti odstupanja od planiranih vrednosti
- Specifičnosti popunjavanja Obrasca 5 - kvartalno izveštavanje

11.45h

NAJČEŠĆE NEPRAVILNOSTI U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA UTVRĐENE OD STRANE DRI (državna uprava, pravosuđe, kultura)

12.15h

Pauza

12.30h

OBRAČUN I PORESKI TRETMAN NAKNADA TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA U KULTURI

13.10h

NOVINE U PRAVNOM POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA

14.00h

SPECIFIČNOSTI SPROVOĐENJA POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI KOD DRŽAVNE UPRAVE, PRAVOSUĐA I USTANOVA KULTURE

14.40h

ODGOVORI NA PITANJA