IPC besplatan WEBINAR

ZARADE I DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

1. PRIHODI LICA KOJA SU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA

2. PRIHODI LICA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA

BESPLATNO za SVE UČESNIKE

Webinar je namenjen: Finansijskim stručnjacima, šefovima računovodstva, zaposlenima na poslovima obračuna zarada u privrednim društvima, državnim organima i organima lokalne vlasti, javnim službama i dr.

Cilj webinara: Predavanja se odnose na tretman prihoda fizičkih lica koja su ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA kao i prihode fizičkih lica koja NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA, što će omogućiti učesnicima da ovladaju pravilnim određivanjem pravnog osnova, kao tehnikama i procedurama obračuna i određivanja fiskalnog tretmana ovih prihoda.
Instruktivnim prikazom Priručnika ZARADE I DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA, selektivno po vrstama prihoda, učesnicima će biti predstavljeni modeli opštih akata, ugovora o radu i drugih ugovora, odluka i rešenja kojima se utvrđuju prihodi, način obračuna prihoda i popunjavanja poreskih prijava kao i primeri knjiženja za privredna društva i budžetske korisnike (koji se nalaze u navedenom priručniku).

DATUM WEBINARA

 • 25. maj 2023. od 10h - Uživo
 • 26. maj 2023. od 10h - Snimak
 • 27. maj 2023. od 10h - Snimak
 • 29. maj 2023. od 10h - Snimak
 • 30. maj 2023. od 10h - Snimak
 • 7. jun 2023. od 10h - Snimak
 • 7. jun 2023. od 17h - Snimak
 • 19. jun 2023. od 10h - Snimak
 • 19. jun 2023. od 17h - Snimak
 • 27. jun 2023. od 10h - Snimak
 • 27. jun 2023. od 17h - Snimak

PREDAVAČI

 • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
 • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a

TEME i SATNICA WEBINARA

10.00h

OTVARANJE WEBINARA

10.30h

PRIHODI LICA KOJA SU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA
Zarada i primanja koja imaju karakter zarade
- utvrđivanje elemenata zarade
- naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor
- otpis duga (zajam)
- stimulativna "otpremnina"
Drugi prihodi zaposlenih
- solidarne pomoći
- jubilarne nagrade
- otpremnine

11.40h Pauza
11.50h

PRIHODI LICA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA
Ugovorene naknade (ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o delu, ugovor o dopunskom radu, ugovor o autorskom delu …)
Prihodi od neopkretnosti
Nagrade, novčane pomoći i druga davanja

13.00h GREŠKE U OBRAČUNU zarada (plata), naknada i drugih primanja USTANOVLJENE OD STRANE KONTROLNIH ORGANA (budžetska inspekcija, interna revizija, interna kontrola i DRI)
13.20h Pauza
13.30h ODGOVORI NA PITANJA postavljena na webinaru 25. maja

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2023. godinu BESPLATNO
CENA za OSTALE SLUŠAOCE webinara BESPLATNO