IPC WEBINAR - 26. jul 2021. od 10-17h

PRIMENA NOVOG PRAVILNIKA O PDV - od 1. jula 2021. godine

TEME:

 • PRIMENA NOVOG PRAVILNIKA O PDV - od 1. jula 2021. godine

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • Bojan Lukić, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za webinar

Snimak IPC WEBINARA - 27. maj 2020.

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA / JAVNE NABAVKE U PRAKSI

TEME:

 • NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
 • JAVNE NABAVKE U PRAKSI

PREDAVAČI:

 • Dobrinka Gvozdenović, urednik - konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a
Prijava za snimak webinara

Snimak IPC WEBINARA - 18. maj 2020.

FISKALNE POGODNOSTI, DIREKTNA DAVANJA, AKTUELNOSTI u PDV i IZMENE RAČUNOVODSTVENE REGULATIVE

TEMA:

 • Fiskalne pogodnosti, direktna davanja i radni odnosi u vreme korona virusa
 • Aktuelnosti u PDV i izmene računovodstvene regulative

PREDAVAČI:

 • Zoran Petrović, urednik - konsultant IPC-a
 • Valentina Bogosavljević, urednik - konsultant IPC-a
 • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a
 • Milena Filipović-Plećić, urednik - konsultant IPC-a
Prijava za snimak webinara

Snimak IPC WEBINARA - 12. maj 2020.

Specifičnosti POSLOVANJA BUDŽETSKIH USTANOVA po ukidanju VANREDNOG STANJA

TEME:

 • Specifičnosti POSLOVANJA BUDŽETSKIH USTANOVA po ukidanju VANREDNOG STANJA
 • Poslovanje ZDRAVSTVENIH USTANOVA

PREDAVAČI:

 • dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik - konsultant IPC-a
 • Branislava Šljivančanin, urednik - konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a
Prijava za snimak webinara

Snimak IPC WEBINARA - 23. april 2020.

Ekonomske MERE VLADE RS za PODRŠKU PRIVREDI i SPECIFIČNOSTI POSLOVANJA za vreme VANREDNOG STANJA

TEMA:

 • Ekonomske MERE VLADE RS za PODRŠKU PRIVREDI i SPECIFIČNOSTI POSLOVANJA za vreme VANREDNOG STANJA

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
 • Milena Filipović Plećić, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Prijava za snimak webinara

Snimak IPC WEBINARA - 10. april 2020.

Sastavljanje PORESKOG BILANSA i utvrđivanje KONAČNE PORESKE OBAVEZE PREDUZETNIKA za 2019. godinu - rok 4. avgust

TEMA:

 • Sastavljanje PORESKOG BILANSA i utvrđivanje KONAČNE PORESKE OBAVEZE PREDUZETNIKA za 2019. godinu (rok 4. avgust)

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
Prijava za snimak webinara

Snimak IPC WEBINARA - 26. mart 2020.

Webinar - Utvrđivanje POREZA NA IMOVINU za 2020. (rok 31. mart) - praktični deo

TEME:

 • Sastavljanje PORESKOG BILANSA i utvrđivanje POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA i PREDUZETNIKA (rok 4. avgust)
 • OBRAČUN PORESKE AMORTIZACIJE

PREDAVAČ:

 • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a
Prijava za snimak webinara

Snimak IPC WEBINARA - 24. mart 2020.

Webinar - Utvrđivanje POREZA NA IMOVINU u statici za 2020. godinu - I i II deo

TEMA:

 • Utvrđivanje POREZA NA IMOVINU u statici za 2020. godinu - I i II deo

PREDAVAČ:

 • Bojan Lukić, urednik - konsultant IPC-a
Prijava za snimak webinara

Snimak IPC WEBINARA - 10. mart 2020.

Webinar - Utvrđivanje POREZA NA IMOVINU u statici za i ODGOVORI NA PITANJA UZ OBLASTI PDV

TEMA:

 • Utvrđivanje POREZA NA IMOVINU u statici za i ODGOVORI NA PITANJA UZ OBLASTI PDV

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a
 • Bojan Lukić, urednik - konsultant IPC-a
Prijava za snimak webinara

Snimak IPC WEBINARA - 12. februar 2020.

IPC WEBINAR ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

TEME:

 • OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
 • AKTUELNOSTI U POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA U 2020. GODINI
 • SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU
 • ODGOVORI NA PITANJA

PREDAVAČI:

 • dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a
Prijava za snimak webinara

Snimak IPC WEBINARA - 29. januar 2020.

IPC WEBINAR - ODGOVORI NA PITANJA IZ OBLASTI POREZA I RAČUNOVODSTVA

TEMA:

 • ODGOVORI NA PITANJA IZ OBLASTI POREZA I RAČUNOVODSTVA

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a
 • Zoran Petrović, urednik - konsultant IPC-a
Prijava za snimak webinara

Snimak IPC WEBINARA - 22. januar 2020.

IPC WEBINAR - IZMENE PORESKIH PROPISA I SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU

TEMA:

 • IZMENE PORESKIH PROPISA I SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a
 • Zoran Petrović, urednik - konsultant IPC-a
Prijava za snimak webinara