IPC WEBINAR - 26. januar 2022.

Webinar 26. januar

TEME:

 • SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2021. godinu ZA KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA
 • NOVINE U PROPISIMA OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE
  KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
 • OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
 • NOVINE U STATUSU I PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

PREDAVAČI:

 • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a za budžetsko poslovanje
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
 • Radulka Urošević, saradnik IPC-a za poslovanje zdravstvenih ustanova
Detaljnije Prijava za webinar

IPC WEBINAR - 31. januar 2022. od 10h

31. januar
 • VI PITATE (IPC pretplatnici za 2022.)
  MI ODGOVARAMO (Konsultanti IPC-a)

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
 • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
 • Milena Filipović-Plećič, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a za budžetsko poslovanje
 • Radulka Urošević, saradnik IPC-a za poslovanje zdravstvenih ustanova
Detaljnije Prijava za Webinar

IPC WEBINAR - 1. februar 2022. od 10h

Novine u FISKALIZACIJI ...

TEMA:

 • OBAVEZA I NAČIN ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE
 • UNOS i AŽURIRANJE PODATAKA u CROSO
 • Novine u FISKALIZACIJI - Nove "fiskalne kase"
 • ELEKTRONSKO FAKTURISANJE od 1. maja 2022.

PREDAVAČI:

 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • dr Natalija Keković, urednik-konsultant IPC-a
 • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za webinar

IPC WEBINAR - 8. februar 2022. od 10h

Treninzi
 • ZAKONIT PRESTANAK RADNOG ODNOSA
  - Postupanje poslodavca u slučaju prestanka radnog odnosa -
  (Otklanjanje najčešćih grešaka u praksi)

PREDAVAČI:

 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za Webinar

IPC WEBINAR za ZDRAVSTVENE USTANOVE - 9. februar 2022. od 10h

Webinari
 • PRIPREMA, SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
  KORISNIKA SREDSTAVA RFZO za 2021. godinu

PREDAVAČ:

 • Radulka Urošević, saradnik IPC-a za poslovanje zdravstvenih ustanova
Detaljnije Prijava za Webinar

IPC WEBINAR - 10. februar 2022. od 10h

Treninzi
 • NOVE OBAVEZE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE UVEDENE IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

PREDAVAČI:

 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • Slobodanka Ignjatović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za Webinar