IPC WEBINAR - I deo

Webinari

DATUM:

 • 23. februar 2024. od 10-12h (repriza)

TEME:

SPIRI - PLAĆANJE PREUZETIH OBAVEZA
IFISuP - PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZMENU FINANSIJSKOG PLANA

PREDAVAČI:

 • Jelena Radovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Srđana Svetozarević, rukovodilac Grupe za finansijsko upravljanje i kontrolu u Ministarstvu prosvete
Detaljnije Prijava za webinar

IPC WEBINAR - II deo

Webinari

DATUM:

 • 23. februar 2024. od 13-15h (repriza)

TEMA:

SPIRI + IFISuP u praksi

PREDAVAČI:

 • Jelena Radovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Srđana Svetozarević, rukovodilac Grupe za finansijsko upravljanje i kontrolu u Ministarstvu prosvete
Detaljnije Prijava za webinar

IPC OBUKA-WEBINAR za primenu ISKRE

Webinari

DATUM:

 • 26. februar 2024. od 10-13h - repriza

TEMA:

ISKRA - PRAKTIČAN RAD U INFORMACIONOM SISTEMU
i rešenja za probleme iz prakse

PREDAVAČI:

 • Jelena Radovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandra Milovanović Petković, saradnik IPC-a za primenu ISKRA u praksi
Detaljnije Prijava za webinar

IPC OBUKA-WEBINAR za PRIMENU SPIRI - osnovni nivo

Webinari

DATUM:

 • 26. februar 2024. od 13-17h - repriza

TEME:

SPIRI - PRAKTIČAN RAD U INFORMACIONOM SISTEMU
Rešenja za probleme iz prakse i integracija sa IFISuP

PREDAVAČI:

 • Radulka Urošević, urednik IPC-a za budžetsko računovodstvo i SPIRI
 • Jelena Radovanović, urednik IPC-a za elektronsko fakturisanje i SPIRI
 • Aleksandra Milovanović Petković, saradnik IPC-a za primenu SPIRI u praksi
Detaljnije Prijava za webinar

IPC WEBINAR za primenu SPIRI + IFISuP

Webinari

DATUM:

 • 28. februar 2024. od 12-15h - repriza

TEME:

SPIRI U PRAKSI

IFISuP - Nove funkcionalnosti u informacionom sistemu IFISuP i integracija sa sistemom SPIRI

PREDAVAČI:

 • Jelena Radovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Srđana Svetozarević, rukovodilac Grupe za finansijsko upravljanje i kontrolu
  u Ministarstvu prosvete
Detaljnije Prijava za webinar

IPC WEBINAR

Webinari

DATUM:

 • 1. mart 2024. od 10h - uživo

TEME:

POREZ NA IMOVINU

OBAVEZA ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA

PREDAVAČI:

 • Milena Filipović-Plećić, urednik - konsultant IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik - konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za webinar

IPC WEBINAR

Webinari

DATUM:

 • 4. mart 2024. od 10h - uživo

TEME:

VI PITATE - MI ODGOVARAMO
ODGOVORI na PITANJA iz PRAKSE iz OBLASTI: POREZA, RAČUNOVODSTVA, ZARADA, RADNIH ODNOSA, PRAVNOG i BUDŽETSKOG POSLOVANJA

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
 • Milena Filipović-Plećić, urednik-konsultant IPC-a
 • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Snežana Mirković, urednik-konsultant IPC-a
 • Jelena Radovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
 • Radulka Urošević, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za webinar

IPC WEBINAR za PRIVREDNA DRUŠTVA

Webinari

DATUM:

 • 7. mart 2024. od 10h - repriza Webinara od 23. januara 2024.

TEME:

SASTAVLJANJE REDOVNIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2023. godinu

SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI za 2023. godinu

PREDAVAČI:

 • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava za webinar

Promotivni IPC WEBINAR (možete pogledati na našem YouTube kanalu)

Webinari

TEMA:

 • IZMENE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • Zoran Kovačević, direktor IPC-a
Pogledajte webinar

Promotivni IPC WEBINAR (možete pogledati na našem YouTube kanalu)

Webinari

TEMA:

 • MSFI, MRS i RAČUNOVODSTVO
 • - RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
  - PREZENTACIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

PREDAVAČ:

 • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
Pogledajte webinar

Promotivni IPC WEBINAR (možete pogledati na našem YouTube kanalu)

Webinari

TEMA:

 • ZARADE I DRUGI PRIHODI fizičkih lica
 • MINIMALNA ZARADA i NEOPOREZIVI IZNOS

PREDAVAČI:

 • Valentina Bogosavljević, urednik-konsultant IPC-a
 • Aleksandra Jelača, urednik-konsultant IPC-a
 • Mila Jovanović, urednik-konsultant IPC-a
Pogledajte webinar