Statistički podaci za 2021. godinu

1. ZARADE I DRUGA PRIMANJA

Minimalna zarada u 2021. godini

Neoporezivi iznos zarade u 2021. godini

Usklađeni iznosi novčanih naknada invalida II i III kategorije i vrednost opšteg boda

2. DOPRINOSI

Pregled najnižih osnovica za obračun doprinosa za 2021. godinu

Pregled najviših osnovica za obračun doprinosa za 2021. godinu

Godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu 

 

 

4. KAMATE

4a KAMATE SA MEĐUBANKARSKIH TRŽIŠTA

BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za JANUAR 2021. godine

 

6. PREGLED OSNOVICA ZA OBRAČUN PLATA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA

Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama čiji je osnivač Republika Srbija

Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama čiji je osnivač lokalna samouprava

Pregled osnovica za obračun i isplatu plata za izabrana, postavljena lica i zaposlene u organima i službama lokalne samouprave

Pregled osnovica za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda

Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO)

Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u MUP-u, BIA i Vojsci

 

7. KALENDAR ZA BUDŽETSKI SISTEM

Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za JANUAR 2021. godine

 

8. KALENDAR DRŽAVNIH i VERSKIH PRAZNIKA i ŠKOLSKIH RASPUSTA

Školski raspusti u 2020/2021. godini za osnovne i srednje škole na teritoriji Republike Srbije i AP Vojvodine

 

9. KALENDARI OBRAZOVNO-VASPITNOG rada u OSNOVNIM i SREDNJIM ŠKOLAMA

Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada osnovnih škola sa sedištem na teritoriji Republike Srbije za školsku 2020/2021 godinu

Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola sa sedištem na teritoriji Republike Srbije za školsku 2020/2021 godinu

Tabelarni pregled školskog kalendara za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2020/2021 godinu

Tabelarni pregled školskog kalendara za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2020/2021 godinu

 

10. PORESKI KALENDAR

Kalendar obaveza za JANUAR 2021. godine