Statistički podaci za 2023. godinu

ZARADE I DRUGA PRIMANJA

Prosečne bruto zarade po zaposlenom u 2023. godini

Prosečne neto zarade po zaposlenom u 2023. godini

Minimalna zarada u 2023. godini

Neoporezivi iznos zarade u 2023. godini

Primanja koja imaju karakter zarade čl. 105. Zakona o radu

Naknade troškova i druga primanja po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca u 2023. godini

Usklađeni iznosi novčanih naknada invalida II i III kategorije i vrednost opšteg boda

Godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu

Naknade troškova i drugih primanja zaposlenih u javnom sektoru

 

DOPRINOSI

Pregled najnižih osnovica za obračun doprinosa za 2023. godinu

Pregled najviših osnovica za obračun doprinosa za 2023. godinu

Osnovica doprinosa za domaće državljane u inostranstvu i za strane državljane za vreme školovanja ili stručnog usavršavanja za 2023. godinu

Godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2023. godinu

 

POTROŠAČKE CENE I INFLACIJA

Index potrošačkih cena u 2023. godini

Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2023. godini

 

KAMATE

Stope zatezne kamate

Eskontna stopa Narodne banke Srbije

Referentna kamatna stopa

Kamate za neplaćene javne prihode

Kamatne stope centralnih banaka

 

KAMATE SA MEĐUBANKARSKIH TRŽIŠTA

BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za JANUAR 2023. godine

BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za FEBRUAR 2023. godine

BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za MART 2023. godine

BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za APRIL 2023. godine

BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za MAJ 2023. godine

BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za JUN 2023. godine

BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za JUL 2023. godine

BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za AVGUST 2023. godine

BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za SEPTEMBAR 2023. godine

BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za OKTOBAR 2023. godine

BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za NOVEMBAR 2023. godine

BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za DECEMBAR 2023. godine

 

OSTALI AKTUELNI PODACI

Podaci za utvrđivanje otkupne cene stana

Koeficijent za izračunavanje visine zakupnine za stanove u svojini građana, zadužbina i fondacija

 

PREGLED OSNOVICA ZA OBRAČUN PLATA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA

Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama čiji je osnivač Republika Srbija

Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama čiji je osnivač lokalna samouprava

Pregled osnovica za obračun i isplatu plata za izabrana, postavljena lica i zaposlene u organima i službama lokalne samouprave

Pregled osnovica za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda

Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO)

Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u MUP-u, BIA i Vojsci

 

KALENDAR ZA BUDŽETSKI SISTEM

Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za JANUAR 2023. godine

Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za FEBRUAR 2023. godine

Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za MART 2023. godine

Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za APRIL 2023. godine

Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za MAJ 2023. godine

Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za JUN 2023. godine

Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za JUL 2023. godine

Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za AVGUST 2023. godine

Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za SEPTEMBAR 2023. godine

Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za OKTOBAR 2023. godine

Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za NOVEMBAR 2023. godine

Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za DECEMBAR 2023. godine

 

KALENDAR DRŽAVNIH i VERSKIH PRAZNIKA i ŠKOLSKIH RASPUSTA

Praznici - neradni dani u 2023. godini

Praznici u 2023. godini koji se praznuju radno, osim ako padaju u neradne dane zaposlenog

Školski raspusti u 2023/2024. godini za osnovne i srednje škole na teritoriji Republike Srbije i AP Vojvodine

 

KALENDARI OBRAZOVNO-VASPITNOG rada u OSNOVNIM i SREDNJIM ŠKOLAMA

Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada osnovnih škola za školsku 2023/2024. godinu

Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2023/2024. godinu

Tabelarni pregled školskog kalendara za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2023/2024. godinu

Tabelarni pregled školskog kalendara za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2023/2024. godinu

 

PORESKI KALENDAR

Kalendar obaveza za JANUAR 2023. godine

Kalendar obaveza za FEBRUAR 2023. godine

Kalendar obaveza za MART 2023. godine

Kalendar obaveza za APRIL 2023. godine

Kalendar obaveza za MAJ 2023. godine

Kalendar obaveza za JUN 2023. godine

Kalendar obaveza za JUL 2023. godine

Kalendar obaveza za AVGUST 2023. godine

Kalendar obaveza za SEPTEMBAR 2023. godine

Kalendar obaveza za OKTOBAR 2023. godine

Kalendar obaveza za NOVEMBAR 2023. godine

Kalendar obaveza za DECEMBAR 2023. godine

 

SREDNJI KURSEVI STRANIH VALUTA

Srednji kursevi stranih valuta za JANUAR 2023. godine

Srednji kursevi stranih valuta za FEBRUAR 2023. godine

Srednji kursevi stranih valuta za MART 2023. godine

Srednji kursevi stranih valuta za APRIL 2023. godine

Srednji kursevi stranih valuta za MAJ 2023. godine

Srednji kursevi stranih valuta za JUN 2023. godine

Srednji kursevi stranih valuta za JUL 2023. godine

Srednji kursevi stranih valuta za AVGUST 2023. godine

Srednji kursevi stranih valuta za SEPTEMBAR 2023. godine

Srednji kursevi stranih valuta za OKTOBAR 2023. godine

Srednji kursevi stranih valuta za NOVEMBAR 2023. godine

Srednji kursevi stranih valuta za DECEMBAR 2023. godine