Statistički podaci za 2024. godinu

ZARADE I DRUGA PRIMANJA

Minimalna zarada u 2024. godini

Neoporezivi iznos zarade u 2024. godini

Naknade troškova i druga primanja po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca u 2024. godini

Usklađeni iznosi novčanih naknada invalida II i III kategorije

Naknade troškova i drugih primanja zaposlenih u javnom sektoru u 2024. godini

 

DOPRINOSI

Najniža osnovica za obračun doprinosa za 2024. godinu

Najviša osnovica za obračun doprinosa za 2024. godinu

Godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2024. godinu

 

POTROŠAČKE CENE I INFLACIJA

Index potrošačkih cena u 2024. godini

Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2024. godini

 

KAMATE

Kamatne stope centralnih banaka

 

KAMATE SA MEĐUBANKARSKIH TRŽIŠTA

BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za JANUAR 2024. godine

BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za FEBRUAR 2024. godine

 

OSTALI AKTUELNI PODACI

Podaci za utvrđivanje otkupne cene stana za 2024. godinu

 

PREGLED OSNOVICA ZA OBRAČUN PLATA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA

Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama čiji je osnivač Republika Srbija

Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama čiji je osnivač lokalna samouprava

Pregled osnovica za obračun i isplatu plata za izabrana, postavljena lica i zaposlene u organima i službama lokalne samouprave

Pregled osnovica za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda

Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO)

Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u MUP-u i Vojsci

 

KALENDAR ZA BUDŽETSKI SISTEM

Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za JANUAR 2024. godine

Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za FEBRUAR 2024. godine

Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za MART 2024. godine

 

KALENDAR DRŽAVNIH i VERSKIH PRAZNIKA i ŠKOLSKIH RASPUSTA

Praznici - neradni dani u 2024. godini

Praznici u 2024. godini koji se praznuju radno, osim ako padaju u neradne dane zaposlenog

Školski raspusti u 2023/2024. godini za osnovne i srednje škole na teritoriji Republike Srbije i AP Vojvodine

 

KALENDARI OBRAZOVNO-VASPITNOG rada u OSNOVNIM i SREDNJIM ŠKOLAMA

Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada osnovnih škola za školsku 2023/2024. godinu

Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2023/2024. godinu

Tabelarni pregled školskog kalendara za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2023/2024. godinu

Tabelarni pregled školskog kalendara za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2023/2024. godinu

 

PORESKI KALENDAR

Kalendar poreskih i drugih obaveza za JANUAR 2024. godine

Kalendar poreskih i drugih obaveza za FEBRUAR 2024. godine

SREDNJI KURSEVI STRANIH VALUTA

Srednji kursevi stranih valuta za JANUAR 2024. godine