2.4. Godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje "Službeni glasnik RS", broj
za 2015. godinu 3.668.700 dinara za 2016. godinu 3.668.700 dinara 7/2016