5.2. Koeficijent za izračunavanje visine zakupnine za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana

Period Koeficijent "Službeni glasnik RS", broj

Januar - Jun 2016.

0,203107 9/2016

Jul - Decembar 2016.

0,201272 77/2016