* Prema čl. 80, 80a i 81. Zakona o PIO, a u vezi sa čl. 70. i 224. Zakona o PIO, usklađivanje se vrši dva puta godišnje, i to: od 1.4. i od 1.10. tekuće godine. Izuzetno u 2009. i 2010. godini, naknade se nisu usklađivale, tj. isplaćivao se iznos od oktobra 2008. godine, u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o PIO.