5.2. Koeficijent za izračunavanje visine zakupnine za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana

Period Koeficijent "Službeni glasnik RS", broj
Januar - Jun 2018. 0,217848 10/2018
Jul - Decembar 2018. 0,220237 68/2018