1.3. IZNOS MINIMALNE ZARADE

Period primene Minimalna zarada* "Službeni glasnik RS", broj
januar - decembar 2018. 143,00 din.
(neto po radnom času)
88/2017

1.3.1. IZNOS MINIMALNE ZARADE PO MESECIMA za period JANUAR - DECEMBAR 2018. godine

Odlukom o visini minimalne cene rada za period januar - decembar 2018. godine ("Službeni glasnik RS", broj 88/2017) utvrđen je iznos od 143,00 dinara neto po radnom času, koji se primenjuje od 1. januara 2018. godine.

Kao što je poznato, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje obračunavaju se na zaradu koja se isplaćuje, s tim što osnovica doprinosa ne može biti manja od najniže mesečne osnovice doprinosa, saglasno članu 36. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr.zakon), 112/2015 i 113/2017). Ovo pravilo važi i za slučaj kada poslodavac isplaćuje minimalnu zaradu.

Preračun neto iznosa na bruto iznos minimalne zarade, počev od isplate zarade za mesec januar 2018. godine (od kada važi neoporezivi iznos od 15.000,00 dinara), vrši se po obrascu:

B = (N - 1.500,00) : 0,701

Obračun osnovnog iznosa minimalne zarade po mesecima je sledeći:

Mesec 2018. godine Broj mogućih časova rada
u mesecu
Minimalna cena rada po času - neto Minimalna neto zarada
za mesec
Mesečni bruto iznos min. zarade
(kol. 4. - 1.500) : 0,701
JANUAR 184 143,00 26.312,00 35.395,15
FEBRUAR 160 143,00 22.880,00 30.499,29
MART 176 143,00 25.168,00 33.763,20
APRIL 168 143,00 24.024,00 32.131,24
MAJ 184 143,00 26.312,00 35.395,15
JUN 168 143,00 24.024,00 32.131,24
JUL 176 143,00 25.168,00 33.763,20
AVGUST 184 143,00 26.312,00 35.395,15
SEPTEMBAR 160 143,00 22.880,00 30.499,29
OKTOBAR 184 143,00 26.312,00 35.395,15
NOVEMBAR 176 143,00 25.168,00 33.763,20
DECEMBAR 168 143,00 24.024,00 32.131,24

* Zaposleni koji ostvaruje minimalnu zaradu ima pravo na uvećanje po osnovu "minulog rada" i po drugim osnovama iz člana 118. Zakona o radu, kao i pravo na "topli obrok" i regres za godišnji odmor.