* NAPOMENA:

Propisi kojima je utvrđeno pravo zaposlenih na ova primanja: Zakon o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, ... i 95/2018 (autentično tumačenje)); Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RS", br. 98/2007, ... i 84/2015 - dalje: Uredba); Uredba o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima - prečišćen tekst ("Službeni glasnik RS", broj 44/2008); Uredba o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 18/2013 i 116/2014 - dalje: Uredba OOSO); Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika ("Službeni glasnik RS", br. 21/2015 i 16/2018 (dr. propis) - dalje: PKU OSŠ); Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 106/2018) - dalje: PKU ZDR); Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 10/2015 i 8/2018 (dr. propis) - PKU KLT); Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 11/2015 i 8/2018 (dr. propis) - dalje: PKU SZ); Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač RS ("Službeni glasnik RS", broj 100/2015 - dalje PKU SST) i Poseban kolektivni ugovor za državne organe ("Službeni glasnik RS" br. 25/2015, 50/2015 (aneks PKU), 20/2018 i 34/2018 - dalje: PKU DO); Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 43/2017 - dalje: PKU PU); Zakon o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, … i 95/2018 - dalje: ZPDG).