* Čl. 8. i 9. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015).

** Čl. 9. i 10. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 103/2015).

*** Čl. 9. i 10. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 99/2016).

**** Čl. 9. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 113/2017).