6.1. Pregled osnovica za plate zaposlenih u javnim službama

(prema zaključcima Vlade 05 Broj: 121-3131/2014 od 22.4.2014. godine, 05 Broj: 121-13957/2014 od 6.11.2014. godine, 05 Broj: 121-13723/2015-1 od 25.12.2015. godine, 05 Broj: 121-12361/2016 od 23.12.2016. godine, 05 Broj: 121-13033/2017 i 05 Broj: 121-13093/2017 od 28.12.2017. godine)

Delatnost od aprila 2014. godine (neto) od novembra 2014. godine (neto) od decembra 2015. godine (neto) od decembra 2016. godine (neto) od decembra 2017. godine (neto)
Osnovno i srednje obrazovanje i učenički standard 2.631,35 2.368,22 2.462,95 2.610,73 2.871,80
Predškolske ustanove     2.462,95 (može da iznosi)
2.610,73
2.871,80
Visoko obrazovanje 2.631,35 2.368,22 2.415,59 2.488,05 2.612,45
Studentski standard 2.631,35 2.368,22 2.415,59 2.488,05 2.736,86
Ustanove kulture čiji je osnivač Republika 2.658,68 2.392,81 2.392,81 2.512,45 2.763,70
Ustanove kulture čiji je osnivač lokalna vlast 2.658,68 2.392,81 2.392,81 (može da iznosi)
2.512,45
2.763,70
Zdravstvene ustanove 2.631,35 2.368,22 2.439,27 2.561,23 2.817,35
Centri za socijalni rad i ustanove socijalne zaštite za smeštaj korisnika 2.631,35 2.368,22 2.439,27 2.561,23 2.817,35
Ostale javne službe čiji je osnivač RS 2.631,35 2.368,22 2.368,22 2.368,22 2.486,63