1 Prema Zaključku Vlade RS 05 Broj: 121-161/2019 od 16.1.2019. godine.

2 Prema Zaključku Vlade RS 05 Broj: 121-166/2019 od 16.1.2019. godine.

3 Prema Zaključku Vlade RS 05 Broj: 121-10655 od 24.10.2019. godine.

4 Prema Zaključku Vlade RS 05 Broj: 121-10646 od 24.10.2019. godine.