* Prema saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 130 od 25. maja 2020. godine.