Od 12.5.2010. godine eskontna stopa izračunava se u skladu sa izmenom Odluke o visini eskontne stope Narodne banke Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 31/10), odnosno iznosi 100% referentne kamatne stope NBS