Godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu

Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa
za obavezno socijalno osiguranje
"Službeni glasnik RS",
broj
Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa
za obavezno socijalno osiguranje
"Službeni glasnik RS",
broj
za 2020. godinu 4.423.080 dinara 93/2019 za 2021. godinu 4.869.000 dinara 154/2020