* Napomena:

Propisi kojima je utvrđeno pravo zaposlenih na ova primanja:
- Zakon o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, ... i 95/2018 (autentično tumačenje));
- Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RS", br. 98/2007, ... i 84/2015 - dalje: Uredba);
- Uredba o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima - prečišćen tekst ("Službeni glasnik RS", broj 44/2008);
- Uredba o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 18/2013 i 116/2014 - dalje: Uredba OOSO);
- Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika ("Službeni glasnik RS", br. 21/2015, 16/2018 (sporazum) i 8/2019 (sporazum) - dalje: PKU OSŠ);
- Poseban kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 106/2018) - dalje: PKU ZDR);
- Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač RS, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 106/2018 - dalje: PKU KLT);
- Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 29/2019 - dalje: PKU SZ);
- Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama studentskog standarda čiji je osnivač RS ("Službeni glasnik RS", br. 1/2019 - dalje PKU SST);
- Poseban kolektivni ugovor za državne organe ("Službeni glasnik RS", broj 38/2019 - dalje: PKU DO);
- Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 43/2017 - dalje: PKU PU);
- Poseban kolektivni ugovor zaposlene u jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 38/2019 - dalje: PKU JLS);
- Zakon o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, … 95/2018 i 86/2019 - dalje: ZPDG).