Index potrošačkih cena u 2023. godini

Mesec Republika Srbija Saopštenje RZS
JANUAR I 2023.
XII 2022.
I 2023.
I 2022.
Broj 038
od 20.2.2023.
101,4 115,8
FEBRUAR II 2023.
I 2023.
II 2023.
XII 2022.
Broj 069
od 13.3.2023.
101,4 102,8
MART III 2023.
II 2023.
III 2023.
XII 2022.
Broj 095
od 12.4.2023.
100,9 103,7
APRIL IV 2023.
III 2023.
IV 2023.
XII 2022.
Broj 124
od 12.5.2023.
100,7 104,4
MAJ V 2023.
IV 2023.
V 2023.
XII 2022.
Broj 159
od 12.6.2023.
100,9 105,3
JUN VI 2023.
V 2023.
V 2023.
XII 2022.
Broj 193
od 12.7.2023.
100,7 106,0
JUL VII 2023.
VI 2023.
VII 2023.
XII 2022.
Broj 221
od 11.8.2023.
99,9 106,0
AVGUST VIII 2023.
VII 2023.
VIII 2023.
XII 2022.
Broj 255
od 12.9.2023.
100,4 106,4
SEPTEMBAR IX 2023.
VIII 2023.
IX 2023.
XII 2022.
Broj 283
od 12.10.2023.
100,3 106,7
OKTOBAR X 2023.
IX 2023.
X 2023.
XII 2022.
Broj 310
od 13.11.2023.

100,3 107,0
NOVEMBAR XI 2023.
X 2023.
XI 2023.
XII 2022.
Broj 346
od 12.12.2023.
100,5 107,5
DECEMBAR XII 2023.
XI 2023.
XII 2023.
XII 2022.
Broj 010
od 12.1.2024.
100,1 107,6
Mesec Beograd Saopštenje ZIS
JANUAR I 2023.
XII 2022.
I 2023.
I 2022.
Broj 14/2023
od 21.2.2023.
101,7 115,0
FEBRUAR II 2023.
I 2023.
II 2023.
XII 2022.
Broj 22/2023
od 13.3.2023.
101,4 103,1
MART III 2023.
II 2023.
III 2023.
XII 2022.
Broj 31/2023
od 12.4.2023.
101,2 104,4
APRIL IV 2023.
III 2023.
IV 2023.
XII 2022.
Broj 40/2023
od 12.5.2023.
100,7 105,1
MAJ V 2023.
IV 2023.
V 2023.
XII 2022.
51/2023
od 12.6.2023.
100,7 105,9
JUN VI 2023.
V 2023.
VI 2023.
XII 2022.
Broj 59/2023
od 13.7.2023.
100,7 106,7
JUL VII 2023.
VI 2023.
VII 2023.
XII 2022.
Broj 71/2023
od 14.8.2023.

100,2 106,9
AVGUST VIII 2023.
VII 2023.
VIII 2023.
XII 2022.
Broj 79/2023
od 12.9.2023.

100,2 107,1
SEPTEMBAR IX 2023.
VIII 2023.
IX 2023.
XII 2022.
Broj 87/2023
od 12.10.2023.

100,3 107,4
OKTOBAR X 2023.
IX 2023.
X 2023.
XII 2022.
Broj 96/2023
od 13.11.2023.

100,4 107,9
NOVEMBAR XI 2023.
X 2023.
XI 2023.
XII 2022.
Broj 105/2023
od 13.12.2023.

100,7 118,7
DECEMBAR XII 2023.
XI 2023.
XII 2023.
XII 2022.
Broj 3/2024
od 12.1.2024.

100,2 108,9

NAPOMENA:
Od januara 2011. godine Republički zavod za statistiku prestao je sa objavljivanjem indeksa cena na malo i indeksa troškova života.
Indeks potrošačkih cena predstavlja poseban indeks cena na malo koji se obračunava po metodologiji usklađenoj sa preporukama za obračun indeksa cena na malo u Evropskoj uniji. Indeks potrošačkih cena se definiše kao mera prosečne promene cena fiksne korpe robe i usluga koje domaćinstva kupuju radi zadovoljavanja svojih potreba.

Indeks potrošačkih cena od 2011. godine postao je osnovna mera inflacije u Srbiji.