Godišnji porez na dohodak građana za 2023. godinu

R. br. Obveznici NEOPOREZIVI IZNOS
1. Za sve obveznike - rezidente i nerezidente (3 x PGZ*) 4.269.564
IZNOS LIČNIH ODBITAKA
  a) za poreskog obveznika (40% od PGZ) 569.275
  b) za izdržavanog člana porodice (15% od PGZ) 213.478
Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.
OPOREZIVI DOHODAK i PORESKE STOPE
  za sve obveznike:
- na dohodak za oporezivanje (do 6 x PGZ).....................8.539.128 dinara
- na dohodak za oporezivanje (preko 6 x PGZ)...............8.539.128 dinara

10%
15%

PGZ*= prosečna godišnja zarada po zaposlenom isplaćena u RS u 2023. godini = 1.423.188 din - objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 15/2024.