Neoporezivi iznos zarade

R. br. Mesec primene Neoporezivi iznos "Službeni glasnik RS"
1. 1. januar 2024. godine1 25.000,00 92/2023

1 Prvo usklađivanje neoporezivog iznosa zarade od 25.000,00 dinara godišnjim indeksom potrošačkih cena vršiće se počev u 2025. godini.