Pregled osnovica za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda

Državni službenici i nameštenici, sudije i javni tužioci od januara 2023. god.
(neto)2
od septembra 2023. god.
(neto)3
od januara 2024. god.
(neto)4
Državni službenici i nameštenici:      
- Poreska uprava i Uprava carine 27.861,26   30.647,39
- Ministarstvo unutrašnjih poslova 29.661,26   32.627,39
- Ministarstvo odbrane 29.938,47   32.932,32
- za lekare u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija 32.328,06 31.005,54 35.560,87
- za medicinske tehničare i stomatološke tehničare u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija 29.389,143   34.106,09
- za ostale zdravstvene radnike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija 29.389,14   32.328,05
- Zavodi za izvršenje krivičnih sankcija (osim zaposlenih iz alineje 4) i 5), sudovi i tužilaštva 29.117,01   32.028,71
- sudovi i tužilaštva1 26.469,99   29.116,99
- Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca i Državno pravobranilaštvo 27.538,52   30.292,37
- Ustavni sud 27.793,51   30.572,86
- funkcioneri čija se plata (prema posebnom zakonu direktno ili indirektno) određuje prema plati državnih službenika na položaju 24.978,25   27.476,08
- funkcioneri čija se plata (prema posebnom zakonu direktno ili indirektno) određuje prema plati sudija 43.578,46   47.936,31
- državni službenici i nameštenici u ostalim državnim organima 26.227,15   28.849,86
Sudije, javni tužioci, zamenici javnih tužilaca 46.181,05   50.799,16
Predsednik i sudije Ustavnog suda 43.981,95 43.981,95 48.380,14

1 Državni službenici i nameštenici u sudovima i tužilaštvima, koji u skladu sa posebnim zakonom ostvaruju pravo na platu u duplom iznosu.

2 Član 10. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 138/2022).

3 Član 10. Zakona o budžetu republike Srbije za 2023. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 138/2022 i 75/2023).

4 Član 10. Zakona o budžetu republike Srbije za 2024. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 92/2023).