10. OKTOBAR 2015. GODINE - ROK ZA DOSTAVLJANJE TROMESEČNOG (KVARTALNOG) IZVEŠTAJA O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD JUL-SEPTEMBAR 2015. GODINE

Datum objave: 09-10-2015


Zakonske odredbe koje uređuju obavezu izveštavanja i vođenja evidencija o javnim nabavkama i odredbe Pravilnika o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 29/13) nisu menjane.

Naručioci su obavezni da svoje kvartalne izveštaje dostavljaju isključivo u elektronskoj formi, putem jedinstvenog softvera za izradu i dostavljanje plana nabavki, izmena plana, izveštaja o izvršenju plana i kvartalnih izveštaja o zaključenim ugovorima i sprovedenim postupcima nabavki postavljenog na sajtu Uprave za javne nabavke. Kvartalni izveštaji o zaključenim ugovorima i sprovedenim postupcima nabavki Upravi za javne nabavke dostavljaju se na adresu: izvestaj@ujn.gov.rs.

Način vođenja evidencije o javnim nabavkama bliže uređuje Pravilnik o sadržini izveštaja o javnim nabavkama i načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 29/13). Na sajtu Uprave za javne nabavke objavljeno je i Uputstvo za korišćenje softvera za izradu i dostavljanje plana nabavki, izveštaja o izvršenju plana nabavki i kvartalnih izveštaja o javnim nabavkama.