15. MART 2018. GODINE JE KRAJNJI ROK DA PREDUZETNICI PODNESU PORESKU PRIJAVU PPDG-1S I PORESKI BILANS PB-2

Datum objave: 07-03-2018


Preduzetnici koji plaćaju porez na prihode od samostalne delatnosti prema stvarnom prihodu dužni su da najkasnije do 15. MARTA 2018. godine dostave nadležnom poreskom organu Obrazac PB 2 za 2017. godinu i Obrazac PPDG-1S sa utvrđenom konačnom poreskom obavezom za 2017. godinu i akontacijom za 2018. godinu.