APR - eRegistracija osnivanja višečlanog DOO

Datum objave: 02-07-2019


Posle uvođenja elektronske registracije preduzetnika, zatim elektronskog osnivanja jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću (DOO), Agencija za privredne registre (APR) je, od 28. juna 2019. godine, uvela novu elektronsku uslugu za privredna društva - eRegistracija osnivanja višečlanog DOO.

Kako se navodi u saopštenju APR-a, da bi se započela elektronska registracija, potrebno je, da se, najpre, u Sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika kreira korisnički nalog, nakon čega se pristupa aplikaciji za popunjavanje prijave osnivanja višečlanog društva sa ograničenom odgovornošću i prilaganju elektronskih dokumenata.

Instaliranjem nove APR-ove aplikacije NexU omogućuje se elektronsko potpisivanje prijave i dokumenata, što predstavlja završni korak u postupku podnošenja prijave.

NexU aplikacija ne važi za MUP-ove sertifikate izdate pre 18.8.2014. godine.