AUTOMATSKA OVERA ZDRAVSTVENIH KARTICA I ZA OSTALE OSNOVE OSIGURANJA

Datum objave: 02-03-2018


Vlada Republike Srbije saopštila je da je automatska overa kartica zdravstvenog osiguranja od 1. marta 2018. godine omogućena i osiguranicima samostalnih delatnosti (preduzetnicima), poljoprivrednicima, sveštenicima, verskim službenicima, inostranim penzionerima, odnosno onima koji primaju penziju ili invalidninu od države sa kojom ne postoji bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju, samostalnim umetnicima, zaposlenima kod fizičkih lica (koji nemaju PIB) i onima koji obavljaju poslove po osnovu ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazumu o međunarodnoj tehničkoj saradnji. Automatska overa obuhvata i članove njihovih porodica koji se preko njih osiguravaju.

 

Prethodno je Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) u oktobru 2017. godine već omogućio automatsku overu zdravstvenih kartica za najveći broj osiguranika.

 

Od tada automatska overa uspešno funkcioniše za osobe angažovane kod poslodavca, korisnike penzije, korisnike novčane naknade preko Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i članove porodica navedenih kategorija osiguranika, te određene osiguranike iz člana 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju, i to decu do 18 godina života, trudnice i porodilje, lica koja su starija od 65 godina i drugo.

 

Informacioni sistem Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje preuzima podatke Poreske uprave o uplaćenim doprinosima, i na osnovu njih automatski vrši overu.

 

Podatak o izvršenoj overi dostupan je na Portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, a svi osiguranici, bez obzira na osnov osiguranja, imaju mogućnost da provere overu zdravstvene kartice na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/provera-overe-zdrisp.

 

Narednog dana od dana overe, podaci o overi zdravstvenih kartica su dostupni svim zdravstvenim ustanovama, te osiguranici mogu da ostvare prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

 

Automatska overa zdravstvenih kartica predstavlja komforniji i jednostavniji način overe isprava o osiguranju, s obzirom na to da nije potrebno odlaziti na šalter i dostavljati različitu dokumentaciju.

 

Overa se vrši automatski, samo na osnovu podatka da je dospeli doprinos plaćen.