Ažuriranja SEF-a i ažurirano Interno tehničko uputstvo - 12. januar 2023. godine

Datum objave: 12-01-2023


Na sajtu Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) objavljena su ažuriranja SEF-a i ažurirano Interno tehničko uputstvo - verzija od 12. januara 2023. godine čiji pregled izmena dajemo u nastavku:

  • Omogućeno je kreiranje i slanje konačnog računa koji se referencira na jedan ili više avansnih računa, bez obzira na statuse odobravanja povezanih avansnih računa - navedena izmena je prikazana na stranici 200. Internog tehničkog uputstva;
  • Uvedena je validacija da avansni račun ne može biti storniran ukoliko je vezan za konačni račun koji nije storniran - navedena izmena je prikazana na stranici 202. Internog tehničkog uputstva;
  • Ukinuta je mogućnost otkazivanja izdate fakture - zadržana je mogućnost storniranja izdate fakture. Navedena izmena je prikazana na stranicama 187. i 202. Internog tehničkog uputstva;
  • Omogućeno je da se otkazivanje fakture u CRF-u radi pri storniranju fakture, umesto pri njenom odbijanju - navedena izmena je prikazana na stranicama 187. i 211. Internog tehničkog uputstva;
  • Omogućeno je da nakon akcije odbijanja fakture, primalac fakture može naknadno da odobri fakturu - navedena izmena je prikazana na stranici 212. Internog tehničkog uputstva;
  • Izmenjene su labele "Odobri"/"Odbaci" u "Prihvatanje"/"Odbijanje", i "Preuzmi"; u "Preuzmi PDF" na formi fakture - navedena izmena je prikazana na stranicama 186, 187, 201, 202, 211. i 212. Internog tehničkog uputstva na relevantnim slikama.

Navedena verzija SEF-a trenutno je dostupna na demo okruženju.