Ažuriranja SEF-a od 12. januara 2023. godine dostupna su na produkcionom okruženju

Datum objave: 30-01-2023


Na sajtu Ministarstva finansija (www.efaktura.gov.rs) objavljeno je da su ažuriranja SEF-a od 12. januara 2023. godine dostupna na produkcionom okruženju. U nastavku podsećamo o kojim ažuriranjima se radi:

  • Omogućeno je kreiranje i slanje konačnog računa koji se referencira na jedan ili više avansnih računa, bez obzira na statuse odobravanja povezanih avansnih računa - navedena izmena je prikazana na stranici 202. Internog tehničkog uputstva;
  • Uvedena je validacija da avansni račun ne može biti storniran ukoliko je vezan za konačni račun koji nije storniran - navedena izmena je prikazana na stranici 204. Internog tehničkog uputstva;
  • Ukinuta je mogućnost otkazivanja izdate fakture - zadržana je mogućnost storniranja izdate fakture. Navedena izmena je prikazana na stranicama 189. i 204. Internog tehničkog uputstva;
  • Omogućeno je da se otkazivanje fakture u CRF-u radi pri storniranju fakture, umesto pri njenom odbijanju - navedena izmena je prikazana na stranicama 189. i 213. Internog tehničkog uputstva;
  • Omogućeno je da nakon akcije odbijanja fakture, primalac fakture može naknadno da odobri fakturu - navedena izmena je prikazana na stranici 214. Internog tehničkog uputstva;
  • Izmenjene su labele "Odobri"/"Odbaci" u "Prihvatanje"/"Odbijanje", i "Preuzmi" u "Preuzmi PDF" na formi fakture - navedena izmena je prikazana na stranicama 189, 203, 204, 213. i 214. Internog tehničkog uputstva na relevantnim slikama.