Data je nova dozvola za izdavanje elektronskog novca

Datum objave: 15-03-2019


Narodna banka Srbije dala je dozvolu za izdavanje elektronskog novca privrednom društvu "Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd", sa sedištem u Beogradu (do sada, dozvolu za izdavanje elektronskog novca imalo je samo privredno društvo iPay See d.o.o. iz Beograda).

Podsećamo da elektronski novac predstavlja potpuno ravnopravnu elektronsku zamenu za novčanice i kovani novac. Koristi se za plaćanja putem interneta, aplikacija na mobilnim telefonima i sl. i omogućava kupoprodaju roba i usluga u brzom vremenskom roku, s bilo koje lokacije.

Ovo Rešenje je objavljeno u "Službenom glasniku RS", broj 17/2019, od 14. marta 2019. godine.