Dinarski iznos mesečne zarade novonastanjenog obveznika za 2021. godinu

Datum objave: 26-12-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 156/2020 objavljeni su dinarski iznosi mesečnih zarada iz člana 15v st. 5. i 6. Zakona o porezu na dohodak građana, za 2021. godinu.

Dinarski iznos mesečne zarade počev od 1. januara 2021 godine iznosi:

  • za novonastanjenog obveznika koji u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem, nije pretežno boravio na teritoriji Republike - 243.450 dinara
  • za novonastanjenog obveznika koji u momentu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem ima manje od 40 godina života, a koji je u periodu od 12 meseci koji prethode zaključenju ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem pretežno boravio van teritorije Republike radi daljeg školovanja, odnosno stručnog usavršavanja - 162.300 dinara.