Dodatak na osnovnu platu za zaposlene u zdravstvu

Datum objave: 01-04-2020


Uredbom o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavljaju poslove u oblasti zdravlja, odnosno zaštite zdravlja stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 48/2020) koja stupa na snagu i primenjuje se od 1.4.2020. godine, utvrđeno je da:

- zaposleni u zdravstvenim ustanovama,

- zaposleni u vojnozdravstvenim ustanovama,

- zaposleni na poslovima zdravstvene zaštite u ustanovama socijalne zaštite, kao i

- lekari u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija

ostvaruju pravo na dodatak na osnovnu platu u visini 10% osnovne plate zbog sprovođenja mera i aktivnosti vezanih za zaštitu zdravlja stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Dodatak na osnovnu platu primenjivaće se dok se ne steknu uslovi za izmenu elementa za obračun i isplatu osnovne plate zaposlenih u skladu sa zakonom.