Dodela novih turističkih vaučera za podsticanje razvoja domaćeg turizma

Datum objave: 28-06-2022


U "Službenom glasniku RS", broj 70/2022 objavljena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije, koja se odnosi na dodelu novih turističkih vaučera građanima Republike Srbije.

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje usluga smeštaja ali, prema izvršenim izmenama i dopunama, sa mogućnošću korišćenja usluga doručka, polupansiona i pansiona u istom ugostiteljskom objektu.

Vaučeri se mogu koristiti u trajanju od najmanje 5 noćenja na teritoriji Republike Srbije, a mogu se iskoristiti do 31. oktobra 2022. godine, osim vaučera izdatih pre 27. juna 2022. godine koji se mogu koristiti do 20. novembra 2022. godine.

Prijava za vaučere počela je 27. juna 2022. godine na šalterima JP "Pošte Srbije", a rangiranje prijava vršiće se na osnovu datuma i vremena prijema navedene prijave.

Kako se navodi na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (www.mtt.gov.rs), za odmor u Repblici Srbiji opredeljeno je 200 hiljada vaučera u vrednosti od 15.000 dinara i 100 hiljada vaučera u vrednosti od 10.000 dinara za lica koja su 2022. godine ostvarila pravo na vaučer u iznosu od 5.000 dinara.

Ova uredba je stupila na snagu 27. juna 2022. godine.