Donet je novi Pravilnik o uslovima, kriterijumima i elementima za oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga

Datum objave: 24-06-2019


U "Službenom glasniku RS", broj 45/2019 objavljen je novi Pravilnik o uslovima, kriterijumima i elementima za oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga koji se primenjuje od 1. jula 2019. godine.

Ovim Pravilnikom se bliže uređuju uslovi, kriterijumi i elementi za oporezivanje prihoda po osnovu ugostiteljskih usluga, koje fizičko lice, saglasno zakonima kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam, ostvari od pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva.

Detaljnije o novom Pravilniku pretplatnici IPC-a mogu se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno u časopisima Revizor br. 14 i Budžet br. 15 (štampana izdanja).