Donet je novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Datum objave: 03-05-2023


Na Drugoj sednici Prvog redovnog zasedanja, u danu za glasanje 28. aprila 2023. godine, Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (dalje: Zakon). Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 35/2023.

Nova zakonska rešenja treba da obezbede viši stepen bezbednosti i zdravlja na radu i bolje uslove rada u cilju sprečavanja povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, a odnose se na: sprovođenje postupka procene rizika; donošenje akta o proceni rizika; zaključivanje sporazuma o zajedničkom sprovođenju mera bezbednosti i zdravlja na radu kad dva poslodavca dele radni prostor; organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu; uvođenje novih instituta u režim zaštite zaposlenih; uvođenje elektronskog registra povrede na radu i drugo.

Detaljnije o novom Zakonu možete se informisati u elektronskom paketu IPC.RaP i štampanom izdanju časopisa Pravnik.