DONET JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE NA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA KRAJNJU POTROŠNJU

Datum objave: 07-09-2015


U "Službenom glasniku RS", broj 76/2015 objavljen je Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju čije su odredbe stupile na snagu danom objavljivanja, tj. 4.9.2015. godine.

Detaljnije o ovome možete pročitati u našem elektronskom paketu IPC.Fin i časopisu REVIZOR broj 21.