DONET JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANJA PORESKOG PUNOMOĆSTVA ZA PDV

Datum objave: 08-10-2015


U "Službenom glasniku RS", broj 84/2015 objavljen je Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost čije su odredbe stupile na snagu danom objavljivanja, tj. 6. oktobra 2015. godine.

Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i postupak odobravanja poreskog punomoćstva iz člana 10a Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14 i 83/15).

Detaljnije o ovome možete pročitati u našim časopisima REVIZOR broj 24 i BUDŽET broj 21, kao i elektronskom paketu IPC. Finansije.