DONET JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA FAKTURA, KAO I NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA

Datum objave: 27-01-2018


Pravilnikom o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura ("Službeni glasnik RS", broj 7/2018) koji stupa na snagu 4. februara 2018. godine, bliže se propisuje način i postupak registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, izdatih od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata i javnog sektora, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici.

 

Ovim pravilnikom, takođe se bliže propisuje i način vođenja i sadržaj centralnog registra faktura koji uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija - Uprava za trezor (dalje: Uprava za trezor), u kojem se registruju fakture i drugi zahtevi za isplatu.

 

Centralni registar faktura se vodi preko posebnog informacionog sistema Uprave za trezor, koji poveriocima i dužnicima omogućava pristup, unos i pregled unetih podataka preko odgovarajuće web aplikacije.

 

Registracija faktura u centralnom registru faktura po odredbama ovog pravilnika vršiće se počev od 1. marta 2018. godine.