DONET JE SET FINANSIJSKIH ZAKONA

Datum objave: 11-06-2018


U Narodnoj skupštini Srbije prethodnih dana održana je rasprava o setu finansijskih zakona, između ostalih i neki dugoočekivani zakoni, kao npr. zakon kojim bi trebalo da bude smanjena međubankarska naknada kod platnih kartica, zatim izmena zakona u oblasti privrednih društava, stečaja, platnih usluga, obezbeđenja i slično, itd.

U skladu sa navedenim, na šestom vanrednom zasedanju Narodne skupštine Srbije od 8. juna 2018. godine, usvojeni su sledeći zakoni:

 

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama ("Službeni glasnik br.44/2018) , koji stupa na snagu 16. juna 2018. godine, a primenjuje se od 17. marta 2019. godine;

 

• Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu (Službeni glasnik RS", broj 44/018) koji stupa na snagu 16. juna 2018. godine, a primenjuje se od 17. septembra 2018. godine;

 

• Zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica ("Službeni glasnik RS", broj 44/2018) koji stupa na snagu 16. juna 2018. godine, a primenjuje se od 17. decembra 2018. godine;

 

• Zakon o finansijskom obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", broj 44/2018) koji stupa na snagu 16. juna 2018. godine, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine;

 

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 44/2018) koji je stupio na snagu  9. juna 2018. godine;

 

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 44/2018) koji je stupio na snagu 9. juna 2018. godine;

 

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 44/2018) koji stupa na snagu 16. juna 2018. godine, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

 

U narednom broju našeg časopisa "Revizor", objavićemo komentare donetih zakona.